跳到主要內容區塊
จุดยึด
ขอบเขตพื้นที่
จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลหยุนเจียหนาน-ขอบเขตพื้นที่

หยุนเจียหนานคือชื่อของ 3 เมือง ได้แก่ หยุนหลิน เจียอี้ ไถหนาน

จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลหยุนเจียหนานเป็นจุดชมวิวที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 เมือง ตั้งอยู่ที่ที่ราบเจียหนาน ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ ซื่อหู โข่วหูเมืองหยุนหลิน, ตงสื๋อ ปู้ใต้เมืองเจียอี้, เป่ยเหมิน เจียงจวิน ชีกู่เมืองไถหนาน และเขตอานหนาน ทั้งหมดล้วนเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเล

ธรรมชาติ x ระบบนิเวศ
四草綠色隧道

จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลหยุนเจียหนานที่มีพื้นที่ครอบคลุมหยุนหลิน เจียอี้ และไถหนาน เป็นพื้นที่ที่บรรพบุรุษข้ามประเทศไต้หวันพัฒนาเป็นที่แรกเมื่อร้อยปีที่แล้ว

สารอาหารจากตะกอนในแม่น้ำ การเติบโตของอุตสาหกรรมเกลือ พัฒนาที่ดินใหม่จากการถมทะเล ทำให้ทรัพยากรทางการเกษตรและการประมงชายฝั่งอุดมสมบูรณ์ และมีภาพลักษณ์ “ดินแดนแห่งการเกษตรและการประมง”

南布袋濕地

จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลหยุนเจียหนานมีแนวชายฝั่งยาวสุดลูกหูลูกตา และมีลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำที่พิเศษ ได้แก่ เนินทราย สันดอนทราย ลากูน ปากแม่น้ำ เป็นต้น ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณชายทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย นกปากซ่อม นกหัวโต นกกระสา เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการพัฒนาโดยชาวจีนฮั่นที่เดินทางมาไต้หวัน ทำให้อุตสาหกรรมเกลือ การเพาะเลี้ยงปลา และการประมงเจริญรุ่งเรือง และได้ทำการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมจำนวนมากที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม x กิจกรรม
小朋友體驗堆鹽山

ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย อย่างที่ชายหาดว่ายส่านติ่งโจวที่อำเภอโข่วหู เมืองหยุนหลิน นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง เช่น นั่งเรือไม้ไผ่ชมวิวสุดพิเศษ สัมผัสคลื่นทะเลนอกชายฝั่ง เก็บหอย ดูปู เป็นต้น ที่เจียอี้ท่าเรือปู้ใต้ นอกจากตลาดปลาแล้วยังมีเทศกาลเฉลิมฉลองที่วัดเจียอิ้ง และพระราชวังไท่เซิง กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือกิจกรรมตากเกลือที่นาเกลือจิ่งไจ๋เจี่ยว ณ เป่ยเหมิน มีผู้บรรยายคอยอธิบายและให้คำแนะนำ นักท่องเที่ยวสามารถทดลองโกยเกลือด้วยตัวเอง เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเกลือท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าให้ความรู้และสนุกสนานไปพร้อมกัน

井仔腳瓦盤鹽田夜景

เทศกาลเกลือสันติภาพที่จัดขึ้นทุกปี นำเกลือคริสตัลไต้หวันบรรจุใส่ซองและผ่านพิธีให้พร เพื่อทำเป็นซองเกลือสิริมงคล ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นที่ชื่นชอบและมีความหมายคุ้มครองความปลอดภัย จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ในช่วงกิจกรรมนักท่องเที่ยวจะบรรจุใส่ซองเองเพื่อมอบให้เพื่อน ซึ่งเป็นภาพที่ดูอบอุ่นและสนุกสนาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
返回頁面頂端