跳到主要內容區塊
Điểm neo
Điểm neo

Cách di chuyển đến Vân Gia Nam

Có nhiều cách đến Vân Gia Nam, như đi bằng máy bay, tàu hoả, xe khách hoặc tự lái xe đến, với mỗi cách di chuyển sẽ mang lại những trải nghiệm khác nhau cho du khách.

에가는 방법 윈자난
Hàng không

Sân bay Kim Môn ←→ ân bay Gia nghĩa/sân bay Đài Nam – hành trình 50 phút

Sân bay Mã Công Bành Hồ ←→ ân bay Gia nghĩa/sân bay Đài Nam – hành trình 30 phút

Sân bay Nam Can Mã Tổ ←→ sân bay Đài Trung – hành trình 1 tiếng.

Sân bay Hoa Liên ←→ sân bay Cao Hùng – hành trình 1 tiếng.

Sân bay Gia Nghĩa (tuyến quốc nội)

Trang web: https://www.cya.gov.tw/web/english/index.asp

Điện thoại: +886-5-2867886

Thời gian phục vụ: 06h00-22h00

Sân bay Đài Nam (bay quốc nội, bay Hongkong)

Trang web: https://www.tna.gov.tw/en/index.php

Điện thoại: +886-6-2601016

Thời gian phục vụ: 06:30~18:30

Sân bay Đài Trung (bay quốc nội, bay quốc tế)

Trang web: https://www.tca.gov.tw/eng/index.php

Điện thoại: +886-4-26155000

Thời gian phục vụ: 06h00-23h00

Sân bay Cao Hùng (bay quốc nội, bay quốc tế)

Trang web: https://www.kia.gov.tw/English/

Quốc nội +886-7-8057630

Thời gian phục vụ: 06:00~21:00

Quốc tế: +886-7-8057631

Thời gian phục vụ: 05h00-21h00

Tàu cao tốc
Xuất phát từ Đài Bắc

Ga tàu cao tốc Đài Bắc ←→ Ga tàu cao tốc Vân Lâm – khoảng 1 tiếng 30 phút

Ga tàu cao tốc Đài Bắc ←→ Ga tàu cao tốc Gia Nghĩa – khoảng 1 tiếng 27 phút

Ga tàu cao tốc Đài Bắc ←→ Ga tàu cao tốc Đài Nam – khoảng 1 tiếng 45 phút

Xuất phát từ Tả Doanh

Ga tàu cao tốc Tả Doanh ←→ Ga tàu cao tốc Vân Lâm – khoảng 46 phút

Ga tàu cao tốc Tả Doanh ←→ Ga tàu cao tốc Gia Nghĩa – khoảng 30 phút

Ga tàu cao tốc Tả Doanh ←→ Ga tàu cao tốc Đài Nam – khoảng 12 phút

Trang web chính thức

Trang web: https://en.thsrc.com.tw/

Thông tin tàu chạy

Trang web: Thông tin tàu chạy

Thời gian tàu chạy

Trang web: Thời gian tàu chạy

Xe lửa
Đến Vân Lâm

Ga tàu Đài Bắc ←→ Ga tàu Đấu Nam Vân Lâm – khoảng 3 tiếng 30 phút

Ga tàu Cao Hùng ←→ Ga tàu Đấu Nam Vân Lâm – khoảng 1 tiếng 30 phút

Đến Gia Nghĩa

Ga tàu Đài Bắc ←→ Ga tàu Gia Nghĩa – khoảng 3 tiếng 40 phút

Ga tàu Cao Hùng ←→ Ga tàu Gia Nghĩa – khoảng 1 tiếng 15 phút

Đến Đài Nam

Ga tàu Đài Bắc ←→ Ga tàu Đài Nam – khoảng 4 tiếng 15 phút

Ga tàu Cao Hùng ←→ Ga tàu Đài Nam – khoảng 40 phút

Trang web

Trang web: Trang web

Đặt vé trực tuyến

Trang web: Đặt vé trực tuyến

Tự lái xe
Từ Đài Bắc

Đường quốc lộ 1 hoặc quốc lộ 3 ←→ Vân Gia Nam – 245km~300km

Từ Đào Viên

Đường quốc lộ 1 hoặc quốc lộ 3 ←→ Vân Gia Nam – 218km~273km

Từ Cao Hùng

Đường quốc lộ 1 hoặc quốc lộ 3 ←→ Vân Gia Nam – 82km~128km

Từ Bình Đông

Đường quốc lộ 3 hoặc đường 88 nối với quốc lộ 3 ←→ Vân Gia Nam – 96km~138km

Tổng cục đường bộ Bộ Giao thông

Thông tin đường bộ

Đường dây tra thông tin đường bộ: +886-2-23113456 #1968

Đường dây tra thông tin đường bộ và thiên tai: 1968

Phát thanh về thông tin đường bộ cập nhật hàng ngày của cảnh sát

Phát thanh về thông tin đường bộ cập nhật hàng ngày của cảnh sát

Phát thanh về thông tin đường bộ đường dây điện thoại miễn phí: 0800-000123

Xe khách
Đến Vân Lâm

Đài Bắc ←→ Vân Lâm – 5 tiếng

Cao Hùng ←→ Vân Lâm – 2 tiếng 30 phút

Đến Gia Nghĩa

Đài Bắc ←→ Gia Nghĩa – 4 tiếng 30 phút

Cao Hùng ←→ Gia Nghĩa – 3 tiếng 30 phút

Đến Đài Nam

Đài Bắc ←→ Đài Nam – 4 tiếng 30 phút

Cao Hùng ←→ Đài Nam – 2 tiếng

Xe Hảo Hành
Tuyến đường

Đường Thái Giang 99

Đường nhanh Tây Tân 61

Trang web chính thức

Đường biển
Cảng Mã Công Bố Đại

Điện thoại +886-2-26841569#236

Tra cứu thông tin chuyến tàu

Du lịch Đông Cát – Tuyến đường biển Vĩnh Kiệt

Cảng cá Tướng Quân thành phố Đài Nam ←→ đảo Đông Cát Bành Hồ

Tra cứu thông tin chuyến tàu

返回頁面頂端